top of page

Krštenje

20210401_155055.jpg

​​Za krštenje djeteta potrebno je:

  • FOTOKOPIJA IZVODA iz Matične knjige rođenih od djeteta (donijeti najmanje tjedan dan prije krštenja)

  • POTVRDU od kuma ili kume da može kumovati tj. da ima sve sakramente kršćanske inicijacije (krštenje, prva pričest, sveta potvrda) i ako je vjenčan/a, da je crkveno vjenčan/a; osobe koje su razvedene i sklopile su novi civilni brak, ne mogu kumovati, kao ni osobe koje žive u vanbračnim zajednicama

  • ako roditelji nemaju mjesto prebivališta a području naše župe, potrebno je iz župe u kojoj imaju mjesto prebivališta, donijeti PISMENU SUGLASNOST za krštenje djeteta izvan župe stanovanja

  • na krštenje donijeti KRSNU SVIJEĆU I BIJELU HALJINICU

Ako ste odlučili vaše dijete krstiti u našoj crkvi, za sve informacije obratiti se u župni ured.

bottom of page