Sakramenti

Sakrament je osjetni i djelotvorni znak milosti u kršćanstvu. Sakramente je ustanovio Isus Krist i povjerio Crkvi. Redovito ih dijele biskupi i svećenici, u iznimnim slučajevima sakramente krštenja i pričesti mogu podijeliti i vjernici. Slavljenjem sakramenata Crkva ispovijeda i učvršćuje vjeru. Sakramentalna milost je Božji dar prilikom sakramenata, koja pomaže vjernicima u duhovnom životu.

Katoličanstvo i pravoslavlje imaju sedam svetih sakramenata:

  1. Krštenje (krst)

  2. Pomirenje (sakrament ispovijedi, ispovijed, pokora)

  3. Euharistija (sveta Pričest)

  4. Potvrda (krizma)

  5. Ženidba

  6. Sveti red

  7. Bolesničko pomazanje